Opnames en montage van een serie toolboxfilms voor de e-learning van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Momenteel zijn we bezig met de opnames en montage van een serie toolboxfilms voor de e-learning van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).
Toolboxonderwerp: Veilig werken aan het spoor.