Case ACTA

ACTA (Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam) vermoedt dat er een mogelijk verband bestaat tussen mensen die ziek worden en het bezoek dat ze voorheen hebben afgelegd aan een tandartsenpraktijk. ACTA vindt het belangrijk dat de tandarts preventieve maatregelen neemt om besmetting zo goed mogelijk te voorkomen. Deze kennis wil ACTA graag overbrengen aan haar studenten.

Tijdens een beurs kwam ACTA in contact met Instructiefilm.nl.  Toen ACTA hoorde dat Instructiefilm.nl affiniteit heeft met hygiëne en microbiologie was het idee geboren:

Instructiefilm: infectiepreventie in de tandartsenpraktijk.

Deze instructiefilm:
- leert studenten welke beroepsgerelateerde risico's er zijn;
- geeft weer wat men kan doen om infecties te voorkomen;
- creëert draagvlak voor een hygiënische werkwijze.

Bekijk de demo

Kijk hier voor een impressie van de film.

Instructiefilm.nl produceert instructiefilms, web-based poortinstructies en E-learning applicaties. Ons professioneel team staat garant voor een film of applicatie met de juiste informatie of instructie voor uw doelgroep.

Over instructiefilm.nl