Case Gezond Transport

Gezond transport geeft regelmatig face-to-face trainingen over arbo en gezondheid aan de sector transport en logistiek. Met deze trainingen wil Gezond Transport de gezondheid bevorderen en het vermijdbaar verzuim terug dringen. Gezond Transport was op zoek naar een manier om haar trainingen nog effectiever en doeltreffender te maken en dacht aan het inzetten van films. Instructiefilm.nl kreeg de opdracht om voor Gezond Transport het trainingsmateriaal te ontwikkelen.

Trainingsmateriaal arbo-technisch opleiding chauffeurs

Instructiefilm.nl maakte trainingsmateriaal in de vorm van instructiefilms en een Power Point presentatie met de onderwerpen:

  • gezond zitten;
  • gezond in- en uitstappen;
  • juist gebruik van handpalletwagen;
  • juist gebruik van rolcontainer;
  • diverse tiltechnieken.

Hiermee beschikt Gezond Transport over professioneel trainingsmateriaal, waardoor haar trainingen leuk, doeltreffend en effectief zijn.

Bekijk de demo

Kijk hier voor een impressie van de film.

Instructiefilm.nl produceert instructiefilms, web-based poortinstructies en E-learning applicaties. Ons professioneel team staat garant voor een film of applicatie met de juiste informatie of instructie voor uw doelgroep.

Over instructiefilm.nl