Case Timing

Timing vindt het belangrijk dat de arbeidsbemiddeling aansluit op de wensen van haar klanten. Timing is gespecialiseerd in het doen-werk en is zodoende bij veel productiebedrijven actief. Om haar dienstverlening te professionaliseren zet Timing voor twee doeleinden films in voor haar klanten.

Promotiefilms

De promotiefilms draaien op de vestigingen van Timing en hebben tot doel om de incompany klanten van Timing te promoten bij de uitzendkracht. Op basis van de beelden van de werkomgeving kan de uitzendkracht beslissen of hij/zij daar aan het werk wil. Op deze wijze kan Timing beter gemotiveerdere uitzendkrachten aanbieden aan haar klantenkring.

Instructiefilms over bedrijfs- en veiligheidsregels

Een instructiefilm laat heel goed zien wat de basisregels van een bedrijf zijn. Voor de klanten van Timing is het prettig dat de uitzendkrachten al kennis hebben genomen van deze regels alvorens zij aan het werk gaan. Doordat deze training is vastgelegd op een film kan de training op elk willekeurig tijdstip worden gegeven en worden er trainingsuren bespaard.

Inmiddels heeft Instructiefilm voor zeven incompany klanten van Timing instructie- en/of promotiemateriaal gemaakt. Dit zijn:

In het filmpje wat hiernaast getoond wordt ziet u een fragment van Johma.