Sponsoring Tereo

Het TEREO MISSION PROJECT is in 1999 opgericht. Een school en een opvangtehuis zijn onderdeel van het project voor verwaarloosde kinderen in Somerset West, zo'n 50 kilometer van Kaapstad. De school geeft onderwijs aan kinderen tussen 6 en 13 jaar, die om een of andere reden niet naar een normale school kunnen. Ze worden thuis niet opgevangen en komen dan op straat terecht. Door de slechte thuissituatie lopen ze risico. Het TEREO MISSION PROJECT zorgt voor opvang en onderwijs en helpt de kinderen op weg naar een normaal bestaan.

Vanuit Nederland is inmiddels een werkgroep gevormd van enthousiaste deelnemers die allemaal geraakt zijn door wat zij met eigen ogen in Zuid Afrika hebben gezien. Zij hebben gemerkt dat een bescheiden bijdrage een enorme steun geeft aan dit project. Kenmerkend voor de hulp die Tereo vanuit Nederland ontvangt, is dat 100% van de ontvangen donaties terecht komt in Zuid Afrika. De sponsoren nemen de volledige overheadkosten voor hun rekening.

Rob en Tiny Fennema, de eigenaren van Instructiefilm.nl, hebben dit initiatief ook bezocht in Zuid-Afrika. Ook zij voelden zich betrokken en willen graag een steentje bijdragen aan dit geweldige project. Zij hebben dit al gedaan door de website voor Tereo te maken en zorg te dragen voor het jaarlijkse onderhoud van de site en hostingkosten.