Online instructiefilm – Brand in de OK

Online instructiefilm – Brand in de OK

Een OK in een ziekenhuis is een omgeving met erg veel apparatuur, brandgevaarlijke stoffen, waar de lucht nog eens ververst wordt door zuivere zuurstof. Door deze omstandigheden is het gevaar voor een brand op een OK afdeling groter. Op initiatief van UMC Utrecht heeft Instructiefilm.nl de film gemaakt brand in de OK.

(Dit is een demovideo en bevat slechts een compilatie van de volledige instructiefilm.)

Deze instructiefilm:

 • laat zien hoe u een brand in de OK kunt voorkomen;
 • informeert u hoe dat u kunt ingrijpen bij een brand;
 • is zo verfilmd dat de brandscenes in de OK echt lijken te gebeuren;
 • laat chirurgen en specialisten met een brandervaring aan het woord;
 • confronteert OK-medewerkers met de gevolgen van een brand;

De film is geschikt voor OK-medewerkers en BHV-hulpverleners die tijdens een brand op de OK-afdeling assistentie moeten verlenen.

De film wordt per mail door middel van een link geleverd.

Onderwerpen die aan bod komen in de film zijn:

 • inleidend woord van prof. dr. Kalkman;
 • oorzaken van een brand;
 • wat heeft een brand nodig om zich te voeden;
 • hoe kan een brand sluipenderwijs ontstaan;
 • brand aan apparatuur;
 • brand door diathermie;
 • brand in een (laser)tube;
 • preventiemaatregelen;
 • BABE-protocol.

Gebruikers vertellen:
Johan Foliant, veiligheidsdeskundige Radbout
'Brand in de OK is een heel goede instructiefilm. Voor mij als veiligheidskundige is de informatie niet nieuw, maar door de ervaringsverhalen wordt het wel heel indringend gebracht. Vooral dat eerste stuk, die introductie waarin prof. dr. Kalkman het belang van brandpreventie uitlegt, maakt indruk. De bewustwording neemt enorm toe omdat het zo visueel gebracht wordt. Een van onze leidinggevenden keek ernaar en werd er helemaal stil van. Zelf hebben wij overigens ook een incident gehad dat het nieuws heeft gehaald. Een uitbrandende gascilinder verbrandde een bed-achterwand, gelukkig zonder schade aan patiënt en personeel. Zoiets zet je wel scherp.'

Patrick Oostrik, projectleider brandveiligheid Ziekenhuisgroep Twente
'Ik vond de film erg indrukwekkend. De film laat risico's van een OK-brand duidelijk zien en het is bijzonder dat de specialisten het verhaal zelf vertellen. Ze vertellen ook wat zo'n incident met ze doet. Bij ons OK-personeel is de instructiefilm goed ontvangen. Al zijn de risico's bekend, ze worden concreter gemaakt in het proces.'

Hedi Passchier, Maasstad Ziekenhuis Rotterda
'Ik werk al een aantal jaren aan het brandpreventieprotocol. Het trainen van personeel op dit gebied verliep moeizaam. Na een interne audit kwamen we er achter dat personeel heel makkelijk informatie vergeet. Laatst heb ik een thema-avond georganiseerd, waar ik deze film heb getoond. Vooral het verhaal van de specialisten op een OK die zelf een brand hebben meegemaakt maakte erg veel indruk. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze film een goede bijdrage levert aan het brandpreventieprotocol.'

Extra informatie

 • Taal: Nederlands
 • Prijs: € 125,- per jaar, per licentie excl. BTW
 • Vaste prijs: € 125,- per jaar.
Bestellen