Case Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

De Plantenziektenkundige Dienst (PD) is een onderdeel van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Een van de verantwoordelijkheden van de PD is het voorkomen van verspreiding van ziekten, plagen en ongewenste planten. Hiervoor verricht een laboratorium onderzoek waarbij gewerkt wordt met quarantaine organismen. Het werken met quarantaine organismen is niet eenvoudig. Daarom wilde de PD de werkwijze en eisen voor quarantaine organismen vastleggen in een maatwerkfilm.

Instructiefilm: Biologische veiligheid.

Instructiefilm.nl kan goed meepraten over EEG hygiëne richtlijnen en reiniging en werd daarom gevraagd om de maatwerkfilm te maken. Met de film die tot stand is gekomen kan de plantenziektenkundige Dienst een gedeelte van haar expertise tonen aan de buitenwereld. Andere laboratoria worden met deze film bewust gemaakt van de eisen voor het werken met quarantaine organismen.

Agnes Croon, communicatie adviseur bij de Plantenziektenkundige Dienst:
'De samenwerking met Instructiefilm.nl is erg goed verlopen en heeft ook geleid tot het gewenste resultaat. Instructiefilm.nl heeft de kennis en expertise in huis om goede instructiefilms te maken. Zelf heb je geen ervaring met het maken van films, maar instructiefilm neemt de regie goed in handen en legt ook duidelijk uit wat er van jou verwacht wordt. Deze projectmatige aanpak heb ik als zeer prettig ervaren.'

De AID, PD en VWA bouwen aan een nieuwe VWA.