Case Waternet

Waternet heeft diverse rioolzuiveringsinstallaties waar grote rioolwaterbassins aanwezig zijn. Daarvan verwacht je niet direct dat er enig gevaar is. Toch zijn er een aantal risico's. Om nieuwe werknemers en externe technici (contractors) bewust te maken van deze risico's was Waternet op zoek naar een veiligheidsfilm.

Film: Veilig werken op een rioolzuiveringsinstallatie 

Instructiefilm mocht deze film maken en heeft zich direct verplaatst in de doelgroep. Zo is de film ook opgezet. Een hovenierbedrijfs gaat het gras maaien bij waternet. Net voordat de hovenier de motermaaier wil opstarten, houdt een medewerker van Waternet hem tegen en wijst hem op de gevaren. Een vonk bij een EX-ruimte kan namelijk een explosie veroorzaken. Vervolgens gaat de werknemer aan de hovenier alle risico's bij de waterzuivering toelichten. Op deze wijze is een duidelijke veiligheidsfilm gemaakt die ertoe bijdraagt dat medewerkers zich bewuster worden van de gevaren tijdens het werken bij een rioolzuiveringsinstallatie.

In 2013 heeft Instructiefilm.nl in opdracht van een aantal waterschappen de film verwerkt in een poortinstructie. Door de film te verwerken in een poortinstructie kunnen medewerkers voorafgaand aan het bezoek de instructie volgen. Door een afsluitende toets wordt aantoonbaar gemaakt dat medewerkers niet alleen de instructie hebben ontvangen maar ook daadwerkelijk begrepen. De resultaten worden opgeslagen in een database. Voor bevoegde waterschap medewerkers is de database toegangkelijk en kunnen gegevens worden geexporteerd en / of bewerkt.

Een voorbeeld zien van de poortinstructie? Dat kan. Stuur een e-mail naar info@instructiefilm.nl of vul het contactformulier in. Wij sturen u graag een e-mail met de link naar de poortinstructie.